bergens skog- og træplantningsselskap

Program 150 år

                  

Forløpig Program

26. apri: Årsmøte
6. mai Skogsdag: på Fløien.
8/5, 23/5  og  28/8  Guidede Turer
Sept uke 36: Jubileumsboken lanseres .
8. sept: Jubilemsfesten for medlemmer.
18. sept:  kl 1800  2018: Åpning av Oppstemten.

 

Byfjellslauget


Disse støtter Bergen  Skog og- Træplantingsselskap med 
kr 50.000.-  i året.

 Årsmøte  26.april

supportere

Innbetalt samt tilsagn ca. kr. 8,0 mill  : SR 1 Bank, Rieberfondene, Grieg Foundation, Familien Brynildsens Legat, Bjørneseths Fond, Krohnås Eiendom, EGD Holding .
Nye givere 2018:Olav Thon Stiftelsen og Fana Sparebank. Pluss fra mange private .

Mer info.


Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt