bergens skog- og træplantningsselskap

Gamle forstøttningsmurer gir etter for flere år med nedbør.

Les mer

Kulturminnekomiteen ønsker nå å få laget mer Info om spor etter okkupasjonstiden  på Byfjellene.

Les mer

Flere brukere av Oppstemten tar bilder og kommenterer trappestien.

Les mer

Nå har Sherpaene reist hjem til en velfortjent ferie.
De kommer tilbake til våren 

Les mer

Bergen kommunes frivilligpris ble delt ut for første gang 5/12-2016.
 

Les mer

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt