bergens skog- og træplantningsselskap

Fløyens eldste hus trenger opp-pussing. Uthuset  tilhørte " Fløistuen"

Les mer

Områdene Fløyen , Rundemannen Sandviksfjellene er valgt ut  som et av 9 områder i Hordaland med spesielle verdier som klassifiseres til tittelen «Kulturhistoriske landskap»

Les mer

Gamle forstøttningsmurer gir etter for flere år med nedbør.

Les mer

Kulturminnekomiteen ønsker nå å få laget mer Info om spor etter okkupasjonstiden  på Byfjellene.

Les mer

Flere brukere av Oppstemten tar bilder og kommenterer trappestien.

Les mer

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt