bergens skog- og træplantningsselskap

I noen av årsmeldingene har enkeltpersoner blitt bedt om å skrive  om byfjellenes betydning.
På undersidene finnes noen av dem.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt