bergens skog- og træplantningsselskap
Fløibanen/Fløirestauranten bygger.

Det foregår fortiden en del byggeaktivitet på  Fløibanens øvre stasjon .

Her sprenges det bort fjell, og steinmassene må brukes på en fornuftig plass på Fløyen.

Det er behov for å få et mer stabilt og fast underlag flere steder i  lysløypen.

Steinen kjøres derfor fram til en tipp plass i svingen før «Blåsesvingen» på Blåmannsveien. Steinen blir lagt på geonett og duk på de bløte områdene,og vi regner med å få et stabilt underlag på ca 200 m av lysløypen (fram til Donald Ducken).

Vi har inntil skrivende stund (21.10) vært velsignet med et strålende høstvær.

I dag ligger dessverre lavtrykkene i kø, slik at transporten vil prege Blåmannsveien i  perioden  fram til vi er ferdig. Området omkring tipp plassen vil også framstå som noe kaotisk i en periode.

Men det vil etter hvert bli ryddet opp, og lysløypen vil framstå i enda bedre tilstand enn den noen gang har vært på dette partiet.  

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt