bergens skog- og træplantningsselskap
Husene i Fjellveien

 Begge husene står uten leietakere.

Bergen Skog og Træselskap eier 2 hus i Fjellveien. Det ene har vært forbeholdt Skogmesteren. Det andre har vi leiet ut.

Dagens Skogmester benytter seg ikke av retten å leie huset og Skogselskapet har de siste årene leiet ut begge husene igjenom det ordinære leiemarkedet. Det har aldri vært problem å få leietakere. I januar bele begge husene ledige på en gang. Styret bestemte seg for å leie ute det ene, mens det andre ønsker vi å få et prisoverslag på full opprusting. Huset er slitt og bærer preg på lite oppdatering etter dagens stander.

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt