bergens skog- og træplantningsselskap
Vedlikehold av fuglekassene

Her kommer en orientering om fuglekassene:

I dag har vi satt opp 9 nye flotte fuglekasser. 8 ved Revurtjern og 1 på Torrfjellet. Dette var erstatning for kasser som det var nødvendig å skifte ut. Tidligere i vår ble kassene renset av BjørnS og Knut. Nå har vi tilsammen 37 kasser som står klar for innflytting. Vi håper mange fugler vil flytte inn i disse naturskjønne områdene. I 2016 var beleggsprosenten på 57%. Dessverre en nedgang fra tidligere år noe som kan skyldes de ødelagte burene som nå er skiftet ut. 

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt