bergens skog- og træplantningsselskap
Veiarbeid på Hans Mo's vei.

Denne veien har sitt navn etter Hans E. Mo, som var skogmester fra 1954 til 1989.

Vi har i noen stund arbeidet med  grøfter og  veikanter på veien. Arbeidet er nå i sluttfasen etter påføring av gode grusmasser for å få « kuv» på veien,slik at vannet dreneres ut av veien, og tilslutt et slitelag med toppgrus.

Storparten av grusmassen er hentet fra området syd for Brushytten, mens toppgrusen er kjørt til fra knuseverket på Gaupås i Arna.  

I vårt klima –med mye regn , er slikt veiarbeid  en kontinuerlig prosess.

Men vi føler at  vi gradvis hever standarden på veiene våre, slik at vi er bedre forberedt på økte nedbørsmengder ,og ikke minst antallet kraftige styrtbyger.   

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt