bergens skog- og træplantningsselskap
En del av byggverkene på byfjellene stammer fra krigen 1940-1945 .
På undersiden kan en få en innsikt i hva byfjellene betydde  for den tyske okkupasjonsmakten.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt