bergens skog- og træplantningsselskap

Årsmøte i 2018

Årsmøte 2018 for Bergens Skog-  og Træplantningsselskap blir holdt  torsdag 26 april 2018 kl.1830 - tradisjonen tro på Fløyen Folkerestaurant.

Årsmøtesaker

På valg:

Erling Birkeland

Gunnar Knudsen

Anne Irgens

Etter årsmøtet vil Jo Gjerstad kåsere   over Selskapets 150 årige historie.

 

 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt