bergens skog- og træplantningsselskap

Årsmøte i 2013.

Årsmøte 2013 for Bergens Skog-  og Træplantningsselskap ble holdt  torsdag 25 april 2013 kl.19.00 - tradisjonen tro på Fløyen Folkerestaurant.

Referat fra årsmøtet finner du her.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt