bergens skog- og træplantningsselskap
Styrelederen  i Skogselkapet Erling Birkeland holder tale
Styrelederen i Skogselkapet Erling Birkeland holder tale
Vara ordfører klipper snoren.
Vara ordfører klipper snoren.
Vara ordfører klipper snoren.
Vara ordfører klipper snoren.
Fra åpningen
Fra åpningen
Fra åpningen
Fra åpningen
Dag Sletten forteller
Dag Sletten forteller
Så er kaffen klar
Så er kaffen klar
Mange var tilstede  under navngivingen av Karihaugen.
Mange var tilstede under navngivingen av Karihaugen.
Karihaugen navngis av Kari Kobeltvedt
Karihaugen navngis av Kari Kobeltvedt

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt