bergens skog- og træplantningsselskap
Ny skiløype fra Tindevann
I 2005  ble det anlagt ny skiløype fra Tindevann til Blåvannsveien.
Skiløypen er egentlig en oppgradering av eksisterende løype (Blåmannsløypen).

 Oppgraderingen skylles at den vanlige løypen opp til Rundemann ofte er rasfarlig og ufremkommelig på vinterstid. Oppgraderingen  har tatt hensyn til krapphet i kurver og sikkerhet for å kunne ivareta skiglede og muligheter til bruk både som skogsvei og turvei for fotfolket . En større del er nå tilgjengelig for de som triller barnevogn.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Byfjellsforvalteren i Bergen og Bergen kommune. Prosjektet hadde vært prioritert i en årrekke av Byfjellsrådet og ble realisert i 2003.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt