bergens skog- og træplantningsselskap
Ny skogsvei i Våkendalen

Det er ikke bare vedlikehold av veier Skogselskapet bedriver. En stor del av arbeidet er å skjøtte skogen. Bergen Skog- og Træplantingsselskap ble  stiftet 6. august 1886. Blant annet skulle fjellenee " bekledes". Fjellene var nakne og nesten uten skog. De første hundre årene gikk i hovedsak med til beplanting, Elever fra mange skoler i Bergen var med på denn aktiviteten. Nå er det tid for høsting og da må det bygges skogsveier for å få ut tømmeret.

Tømmerbil VåkendalenSelskapets målsetting for skogskjøtselen i Naturparken krever et årlig hogstkvantum på 1100 m3. For at denne hogsten skal kunne skje der det er nødvendig, må det bygges skogsveier. I løpet av 2004 ble en ny slik vei realisert . Veien er kalt Tennebekkveien og går fra Kobbeltvedt i Våkendalen og ca. 1000 meter oppover lien mot Tennebekksvannet. I området som veien utløser står det ca. 8000 m3 med tømmer. Veien er bygget i skogsvei klasse 7-8, dvs. traktorvei. Ved årsskiftet ble ca. 800 meter av veien ferdig. På grunn av Vann- og Avløpsetatens anleggsarbeid med fjellhall ved Svartediksdemningen i samme periode, fikk Skogselskapet tilgang på svært rimelige steinmasser til bygging av deler av veien. Ved veiens start på Kobbeltvedt ble  det laget en velteplass for tømmeret som bringes ut av skogen. Her kan tømmerbilene hente tømmeret som leveres til industri og sagbruk over hele landet.

Utøvende entreprenør for veien var Øystein Lyssand, som også denne gangen leverte arbeid som Skogselskapet er godt fornøyd med. Skogselskapet har også vært svært godt fornøyd med samarbeidet med  skogsjefen i Bergen kommune Tormod Jacobsen, og takknemlig for god hjelp under planlegging av veien. Landbrukskontoret i Bergen kommune og Grieg Foundation har bidratt med tilskudd, som har gjort det mulig å realisere veiprosjektet .


 Skogsveien under anleggelse.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt