bergens skog- og træplantningsselskap
Rydding langs Fløibanen

Dugnadsgjengen rydder langs Fløybanen. (26.05.2011)

I dag ryddet Dugnadsgjengen langs øverste del av Fløibanelinjen.
Alle busker og trær som kom ut mot vognene er nå fjernet.

Foto: Erik Ingvaldsen

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt