bergens skog- og træplantningsselskap
Restaurering av fjøs på Kobbeltveit

Selskapet har fått Kr 15.000.- til å restaurere fjøset på Kobbeltveit

Den 17.mars var  det befaring på Kobbeltveit for å besiktige grunnene til det gamle fjøset. Kulturkomiteen har i lengre tid vært bekymret for grunnene, og har ønsket å sikre disse.

Rapport fra befaringen  kan leses her.

Den 27.3 ble det sendt søknad til Årstad kulturkontor om midler til denne sikringen, og allerede 3 dager etterpå ble det gitt positivt svar med en bevilgning på kr 15.000.-

Her blir det diskutert om hvordan en skal sikre de gamle lysåpningene der overliggerene er dårlige 

 

 

 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt