bergens skog- og træplantningsselskap
Turveiene på byfjellene forfaller
Bergen Kommune har "glemt" Bergens mest besøkte turistatraksjon. Stiene og veiene regner vekk. Gaver fra trofaste  givere samt mer enn 2000 årlige dugnadstimer gjør det mulig å redusere forfallet på Fløyen.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt