bergens skog- og træplantningsselskap

Oppsummering av dugnadsarbeidet i 2006

Dugnadsåret vi nå har lagt bak oss startet dugnadsmessig sett allerede uken etter at vi hadde hatt vår Årsfest torsdag den 10. november 2005.
Stemningen for å stanse ”driften” av Dugnadsgjengen til helt ut i april, var for mange i gjengen en uutholdelig tanke. Derfor fortsatte vi arbeidet fra uken etter Årsfesten, dog med en litt lettere og annerledes organisering.
Som det vil fremgå av det som her følger, ble mye av arbeidet i denne forbindelse utført som vedlikeholdsarbeid på de forskjellige bygninger på Øvre Bleken Gård.
Parallelt med dette arbeid organiserte Hankaen en gjeng som i løpet av 12 økter,  gjorde en hel del arbeider med grøftene i bl. a. Fløisvingene.
Dette meget nyttige arbeid sparte nok veien for store tap av grus utover vinteren. Arbeidet ble stoppet et par ganger på grunn av sne og is i veien.

På Sagen er der nok av forskjelligartet vedlikeholdsarbeid å ta tak i.
Noe for enhver smak, med andre ord. Løekjelleren var en av hovedoppgavene vi gav oss i kast med. Listing rundt de nye vinduene ble utført. Likeledes listing rundt inngangsdøren. Den elektriske installasjonen ble innmurt og kamuflert. En del murarbeid ble foretatt rundt vegger og langs tak for å tette kjelleren bedre. Likeledes ble plaketten på utsiden murt inn.
Parallelt med dette arbeid i Løekjelleren, var vi i gang med en del innredningsdetaljer i toalettbygget. Her ble listing langs gulv og vegger utført. En murvegg ble panelt, og knagger hengt opp på toalettene samt innvendige låser montert.  I vårt ”dugnadsrom” ble glasset i 2 vinduer skiftet og nye innsatt.

I begynnelsen av desember hadde vi en ryddeøkt på flaten øverst i Blåmansveien. Her hadde vi en ugjort ryddejobb i glennen vi tidligere hadde laget ned mot Blåmansvannet. I et flott vær fikk vi pyntet terrenget slik vi ville før sneen kom.

Den 4. januar gikk vårt store Dugnadsmesterskap i Kuronne av stabelen i Løekjelleren. Fremmøtet var selvsagt stort og det samme må kunne sies om forventningene. Da dette er en meget beskjeden gjeng, så hadde ingen  meldt seg på i klassen for viderekomne. Derfor ble deltakerne etter loddtrekning fordelt i to klasser: Fiaskoklassen, og Eliteklassen. Det var satt opp to vandrepokaler, en i hver klasse. De stolte vinnere ble :
Dugnadsmester i Fiaskoklassen : Kalle.  Dugnadsmester i Eliteklassen : Walther.

Den 18. januar ble vi invitert til bedriftsbesøk hos Friele, med Atle Engelsen, styremedlem i Skogselskapet, som vert og guide. Et interessant besøk  med omvisning og flott servering etterpå.

Så var det tilbake til arbeidet igjen.
Forberedelsene med  mål etc. til den nye ytterdøren i Løekjelleren ble foretatt, og vi er nå kommet ut i midten av januar.
Rammen til døren ble boltet og støpt fast, og i løpet av februar måned kom  de nye ytterdørene på plass. Det hele konstruert og snekret av  Kalle, Erik og Hans.
Deretter ble utelampe montert, og det samme med en el.ventil.
For å sikre kjelleren så godt som mulig mot innbrudd, ble det montert sprinkler  av kamstål i kryss over begge kjellervinduene.
Litt senere på våren tok brødrene Wilfred og Harald på seg jobben med å rive den noe falleferdige, og mure opp en ny vest-mur i den gamle måttingen, i flukt med Løens kjellermur.
Utendørs hadde man satt i gang med reparasjon av tregjerdet fra Hestebergveien og helt ned til Sagen. Fra Sagen og oppover manglet gjerde i ca. 80 meters lengde, og dette ble på nytt satt opp.
Både i løekjelleren og utvendig på våningshuset ble der foretatt malerarbeider.

Murarbeidene på våningshuset fortsatte på dager da været tillot dette. Dette er et omstendelig arbeid ved at man først må pikke vekk alt løst murpuss fra veggen. Deretter koste eller spyle før grunning (seising) – og så muring, og til slutt to strøk med hvit murmaling.
Inne i våningshuset var også en stor jobb i gang. Vindusnisjene i stuen og i gangen samt på kjøkkenet trengte sårt å bli fiffet opp. Her ble det skrapet, sparklet, pusset og til sist malt tre strøk.

Så er vi kommet frem til 4. april, og da er det tid for utsendelse av selskapets Årsberetning. Etiketter, konvolutter, giro og beretninger går fra hånd til hånd, før posten kan overta. Dette er alltid en hyggelig økt inne i koselige Løen, i varme omgivelser for en gangs skyld.

Etter at det nye redskapsbygget var blitt malt, trakk Dugnadsgjengen igjen for alvor ut i terrenget.

Vi startet arbeidet øverst i Blåmansveien, og fortsatte ryddearbeid  mot Brushytten og ned mot Blåmansvannet. Mot Blåmansvannet ble det ryddet ganske meget og terrenget fremstår her på en helt annen måte enn tidligere. Vi håper og tror at arbeidet vil lokke familier og andre nedover mot vannet på de flotte knauser og små hauger som nå er avdekket. Dette må vi våge å si, selv om vi vet at ”drikkevanns myndighetene” nærmest har en hysterisk frykt for at folk skal nærme seg vannet !

Den 19. april ble teltet innviet  på den nye stien opp til det vi har kalt ”Utsikten”. Det ble en skikkelig innvielse ved at det like etter at teltet var slått opp, kom en god sluddbyge slik at både telt og landskap ble helt hvitt. Naturlig nok tok vi en noe forlenget lunsj den dagen !
Forøvrig ble stien opp mot toppen av ”utsikten” ferdiggjort, og noe senere avduket vi på tradisjonell måte skiltet ”Utsikten”.

Den 30. mars inviterte vi Trygve Hillestad, informasjonssjef i Hordaland Politi, til Løekjelleren. Han har bakgrunn fra både Røde Kors og Luftambulansen  og kurset oss i hjertestart. Vi fikk prøve oss på en dukke, og fikk ellers en fin gjennomgang rundt temaet. Skogselskapets ansatte var også tilstede.

Reising av ”Reven” (til Christian) ved Revurtjernet ble i begynnelsen av mai endelig påbegynt ved at Axel og Gunnar skar gjennom byråkratiet, og ga oss klarsignal.
Derved kunne Reven innlastes i Skogselskapets beste kjøretøy for å bli fraktet i kortesje fra Sagen til Fløien og Revurtjernet. Kortesjen besto av Dugnadsgjengen som pent fulgte etter bilen for å bistå med den videre transport langs tjernet og frem til knausen som var utpekt som Revens plassering.
Men da Dugnadgjengens neser stakk opp over kanten på Revurtjernet, var reven allerede på sekkehjul trillet til sin plass, og vi kunne alle puste lettet ut.
Noen økter senere var reven behørlig fastboltet, og innsmurt med de nødvendige oljer, og klar for inspeksjon av Christian !

I månedsskiftet mai / juni, startet vi arbeidet med ”Plattingen”. Et nytt utsiktspunkt skulle etter Axels ide opparbeides i terrenget litt vest for Revurtjernet. Det ble et inspirerende prosjekt. Først skulle der ryddes kratt, og deretter felles en del større trær. Deretter ble materialer båret frem for konstruksjon av selve plattingen.
Siden ble der laget to benker i terrenget rundt plattingen, samt benk og bord oppe på selve plattingen.
Det er også meningen å henge opp et skilt som viser vei frem til utsikten og Plattingen

Parallelt med dette arbeid ble der bygget to klopper på stien fra Revurtjernet mot Halvdan Griegsvei, og hele stien på denne brinken ble grundig ryddet. Alt i et herlig sommervær.

Den 22. juni var vi på landtur til  Kjipeviken og ”Kåken” hos Børre.
Stor stemning i ”Paraplyen” med etterfølgende pilkast-konkurranse.
Fjorårets vinner Sverre var selvsagt blant favorittene, likeledes Bjørn K. og Robin, ( fordi han er engelsk! ) men denne gang var det Erik som stakk av med den gjeve vandrepokal, og  fikk sitt første napp med ny dugnadsrekord på 39 poeng. Vi gratulerer, og ber om at treningen må bli bedre blant de øvrige deltakerne til neste år!

Så ble det fine været nyttet til maling av rørgjerdene i Fløisvingene, og grøftene fikk en omgang med rensing.

Fra Fløibanen var det kommet et ønske om rydding og gjennoppfrisking av stien fra Søndre Kamvei v/ BT Bu, og frem til Skomakerdiket.
Dette ble en stor jobb med konstruksjon av hele 5 klopper og mye rydding og trefelling. Men så er også stien blitt ganske fin og tørr å gå.
Rundt BT Bu ble det også foretatt en del rydding. Arbeidet var ferdig i begynnelsen av september.
Det var da naturlig å fortsette ryddearbeidet i dette området, det vil si Søndre Kamvei. Hele flaten ble ryddet, samt et stykke nedover i syd. Senere ble arbeidet forlenget nordover helt frem til Blåmansveien.
Dette arbeid ble i en periode avbrutt ved at Jørgen ville ha oss til å foreta en ”finrydding” i Skogmester Moesvei . Man hadde der forsøksvis benyttet en kantklipper til å klippe og kutte langs veiens sider helt frem til Storediket. Og en maskin kan som kjent ikke jobbe med den samme  kvalitet i sitt arbeid som det Dugnadsgjengen er i stand til.
Vi finklippet oss møysommelig frem til Storedikets bredder, slik at Skogselskapets gode rykte ikke skulle forringes. Noe senere ble det samme arbeid utført langs Halvdan Griegsvei.
Under dette arbeidets gang ble det klart at vi var utstyrt med for få gode grensakser. Etter at dette ble nevnt for Fløibanen (Trond Amland) ble problemet umiddelbart løst ved innkjøp av 6 stk sakser av beste sort! 

I september ble våningshusets vestmur ferdiggjort, og nordmuren er heller ikke langt unna ferdigstillelse. I samme rennet fikk også sydmuren et ekstra strøk, slik at om ikke lenge er det kun østmuren som gjenstår. (Ved inngangen)
Samtidig ble både vindusrammer og lister malt, og det samme med begge dørene og inngangspartiet mot Løen.
Rørgjerdet utenfor våningshuset ble også reparert og fikk på plass erstatning for manglende rør.
Dørene til sagbygningen og dens kjeller ble malt grønn, og det samme med dørene til det nye redskapsbygget.  Alt nå i samme farge som ellers er å finne på Øvre Blekens dører og vinduer.  Inne i sagbygningens kjeller ble der laget nye reoler for å få en bedre oversikt over oppbevaringen av malersaker og spiker.

Kommet til 15. oktober starter vi arbeidet med igjen å rydde i det bratte og ulendte området foran Fløipilen. (5 år siden sist vi var her og ryddet) En del større trær ble felt, og Erik  ”forsvant” nedover retning Torget, og klarte å lage en fin glenne slik at vi nå blant annet kan se  Vetrlidsalmenning, Kjøttbasaren og Torgutstikkeren fra Fløipilen. Utsikten ble døpt : ”Eriks Glenne”.

Fra Pilen ryddet vi også ca. 100 meter nedover langs Fløisvingene på dens oppside slik at der nå er sikt fra Fløisvingenes øvre del og opp mot Nordre Kamvei.
For Nordre Kamvei var neste prosjekt. Fra Pilen jobbet vi oss oppover Kamveien og laget et åpent belte langs veien på ca. 20-30 meters bredde. Dette gir veien et atskillig luftigere inntrykk.  Når vi så også,  midt i bakken, ved hjelp av våre spesielt dristige mannskaper, fastbunnet i solid tau i bratthenget, klarte å lage en glenne ned mot sentrum (mot Nygård), var vi alle svært fornøyd med resultatet.
I skrivende stund jobbes det i veiens søndre del, helt inn mot Fløibanens bygninger, der det på veiens utside er plassert to benker.
Utsikten fra disse benker er iferd med å gjenoppstå. En god del til dels store gran er felt ( håper Skogmesteren er enig! ) – og herfra skal vi nå kunne se både Jernbanen – Biblioteket og området rundt Strømgaten.

Parallelt med vårt arbeid i Nordre Kamvei, var Peren i sving med sitt elveprosjekt.  I søndre del av Søndre Kamvei hadde der i sin tid antagelig vært en bekk som nå var blitt til en bred og svært våt myr.
Denne bekken har nå gjenoppstått i god bredde, med sandbunn og fine loner. Den krysser under Blåmansveien to ganger før den forsvinner nedover  mot Starefossen. I en lengde på ca. 150 meter har Peren  sammen med Joar gjort et imponerende og tungt stykke arbeid. Elven ble døpt ”Perelven”.

Til slutt en liten oppsummering.
Denne sesong med Dugnadsgjengen har vært den desidert største hva antall økter og derved også dugnadstimer angår. I og med at vi arbeidet gjennom hele vinteren, og dessuten startet den ”offisielle” utesesongen tidligere enn vanlig, så ble det mange  økter og timer. Kfr. statistikken på siste side.

Det har vært både moro og trivelige økter, og været har stort sett vært på vår side. Vårt nye telt har blitt brukt en del, og det er utrolig å registrere hvor lunt det kan bli der inne når praten går for fullt, og vinden rusker i teltduken. Vi takker formann Gunnar for den praktiske gaven !
Fremmøtet har jevnt over vært godt, og til dels svært godt. Flest fremmøtte var vi midt i oktober med 18 mann tilstede.  Iblant har vi jobbet på flere steder, slik at gjengen har delt seg i to eller tre grupper.
Vanligvis møtes da de forskjellige gjengene når tiden sier lunsj, for ingen vil gå glipp av den felles praten.

Dette året gav oss en ny Skogmester å forholde oss til. Overgangen har gått uten problemer, og vi har raskt fått det beste forhold til Jørgen, som hjelper og assisterer oss så langt hans tid strekker til.
På samme måte som det Axel alltid gav uttrykk for, at Dugnadsgjengen er et godt supplement til de mange gjøremål som Selskapet utfører, føler vi at Jørgen har den samme oppfatning.
I denne forbindelse vil Dugnadsgjengen takke Axel for alt han har vært for oss, tilrettelagt for oss, og lært oss. Vi håper at han på litt sikt kan bli så bra at han kan delta med oss i skogen.

Dugnadsgjengen vil også dette året takke Christian Rieber for god støtte. Den samme takk går til Fløibanen ved Trond Amland og hans hyggelige stab på kontor, i billettluke og på bane. Både for redskap og for klippekort gjennom sesongen.
Så må vi også  huske å takke en i vår egen gjeng, som er så raus at han benytter sin egen bil for transport av våre redskaper til fjells på dugnadene.
Denne vår store takk går til super entusiasten Hankaen !

En spesiell takk går også til Erik, Kalle og Hanka, som har hjulpet med innkallinger og organisering av dugnader.

Så takker jeg dere alle, for den sesongen vi har lagt bak oss.
Den niende sesong for Dugnadsgjengen. Jeg takker for en entusiastisk og positiv innstilling og for det gode humør  og  den store arbeidslyst som preger gjengen.


November 2006


   Børre.

Her er navnene på dem som har deltatt på dugnader dette år :

Per Aglen  -  Knut Axelsen  -  Harald Brundtland  -  Wilfred Brundtland  -  Odd Elvebakk  -  Hanka/ Hans Jacob Engeberg  -  Trygve Farestvedt  -  Joar Fossland  -  Erik Ingvaldsen  -  Richard Jentoft  -  Terje Johannessen  -  Wollert Jordan  -  Sverre Jørgensen  -  Bjørn Kahrs  -  Svein Karstensen  -  Børre Liland  -  Robin Livsey  -  Erik Meland  -  Hans Lund  -  Hans Johan Meyer  -  Hans Nilsen  -  Gunnar Opheim  -  Arvid  Rolland  -  Walther Strand  -  Bjørn Strømme  -  Kalle/Karl Svendsen  -  Tore Tollefsen  - Arild Tronstad  -  Leiv Totland  -  John Vaksdal  -  Oluf Vetås  -  Per Vik.

 

Litt statistikk:
                    2003  2004  2005  2006.

Antall økter        19     27     36      75

Antall personer   25     30     32      32

Arbeidstimer      476  835  1.575  2.436

I disse tall ligger også den innsats Gunnar Opheim, Sverre Jørgensen og Hanne Liland har hatt på siden av Dugnadsgjengen, med diverse arbeider på fjellet og med Selskapets medlemsregister.

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt