bergens skog- og træplantningsselskap

Oppsummering av dugnadsåret 2007.

Som vanlig startet vårt dugnadsår allerede i november, like etter at vår årsfest med 33 deltakere, var arrangert den 9. november 2006.
De siste to år har vi nå hatt ”drift” gjennom hele året, om enn med noe redusert innsats i månedene nov/des og jan/febr.
En gruppe arbeidet onsdager på Sagen med diverse vedlikeholdsarbeider,
og torsdager var en annen gruppe i sving langs veiene på Fløyen og på fjellsiden.

Denne siste gruppe var ledet av Hankaen og det var kun snefall og frost som hindret dem i å utføre utearbeidet.
Fra november til medio februar var hovedoppgaven grøfterens i Fløisvingene og Tippetue. Deretter vedlikehold på Sagen samt reparasjon av tregjerder langs veien.  Arbeidet som ble utført langs veiene på Fløyen og på fjellsiden, var særdeles viktig, og bidro i stor grad til å begrense vannskadene på veiene. I hele 17 økter a 4 timer var gruppen i sving, ofte i svært surt og kaldt vær.

Vinterdugnadene på Sagen ble benyttet til reparasjon av en del verktøy,  samt  skraping av puss og mur på våningshusets yttermur.  Spesielt arbeidet på yttermurens fire vegger var et møysommelig arbeid som tok lang tid. Den over 200 år gamle murpuss var i dårlig forfatning, og måtte fjernes så godt det lot seg gjøre. Deretter ble veggen seiset før murmørtel ble påsmurt. Etter to strøk med Heidi murmaling, var jobben gjort etter flere måneders arbeid.
Kistekledningen ble også reparert og delvis skiftet, og deretter malt.
Senhøstes ble nytt tregjerde ved innkjørselen til Sagen satt opp, og rørgjerdet ved flaggstangen ble satt i stand og malt.
På sagbygningens nordvegg ble der montert et nytt og etterlengtet utelys.
Likeledes ble der montert et nytt utelys utenfor inngangspartiet til Løen.
Begge disse lyspunkter gjør ankomsten til kveldsarrangementer på Løen lettere.
En del krattrydding ble foretatt utenfor våningshuset, spesielt på siden mot veien. 
Den 13. desember startet vi rehabiliteringen av våningshusets søndre loftsrom.
Samtidig startet arbeidet med å skifte gulvbelegget i stuen. Tung jobb å få ut det gamle belegg som satt skikkelig fast. Etter klargjøring av gulvet, ble det nye belegget lagt av malermester Egill Knutsen. Også det på dugnad!

På loftet ble det arbeidet over en lengre periode med isolering av tak og vegger, samt plating av rommets to yttervegger. Det gamle vindu mot sør måtte skiftes dersom rehabiliteringen skulle ha noen hensikt. Jørgen bestilte nytt vindu, og da det var ankommet startet jobben med å få det gamle ut. Ikke spesielt enkelt da vi ville forsøke å få det ut så helt som mulig. Glasset i de 6 små rutene var ganske sikkert svært gammelt og burde være bevaringsverdig. Gamle Bergen fikk henvendelse om de kunne være en mulig avtaker av disse. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra Gamle Bergen.
Sørveggen, hvor det nye vindu kom på plass fikk nytt innvendig panel, lister innvendig og utvendig påsatt.  Hele rommet ble tilslutt malt etter at det elektriske anlegg var fornyet og forbedret med kontakter etc.  Rommet fremstår nå som et hyggelig kontor med hyller på veggene og skrivepult med PC etc.

Den 4. januar var tiden kommet til vårt Dugnadsmesterskap i Kurrong.  Det foregår i løekjelleren hvor vi har godt med plass til de fire spillebord. Som vanlig spilles det i to klasser : ”Fiaskoklassen” og ”Eliteklassen”.  Resultatene fra forrige år lå til grunn for hvilken klasse deltakerne skulle spille i, etter at opp- og nedrykk var foretatt. Det var Svein Karstensen som i finalen mot Oluf, trakk det lengste strå i prestisjekampen om ”Fiaskopokalen”, mens Bjørn Strømme gikk til topps i ”Eliteklassen”, etter å ha slått Axel på målstreken.
Stor jubalong, og 27 deltakere, men de to fjorårsvinnere, Kalle og Walther, mente at konkurransen lå på et høyere nivå i 2006.

Den 17. januar var vi igjen samlet til sosialt treff. Denne gang var det Bergen Kommunes underjordiske kloakkanlegg som ble tatt i øyensyn. Dette er lokalisert i Breiviken, hvor 21 mann møtte frem til omvisningen langt inn i fjellet under NHH.

Nok et sosialt arrangement den 25.januar.
Christopher Harris og Einar Gjessing var våre guider i henholdsvis Det Gamle Rådhus, - og Hovedbrannstasjonen, med etterfølgende bespisning i brannstasjonens kantine.

Den 10. mars inviterte vi til file og sikkerhetskurs på Sagen, i forbindelse med bruk av motorsag. Kurset hadde plass til 10 mann, og ble fulltegnet.

   ---------------------------------
Så var det Jørgen som ville ha ”nytt ” kontor. Alt ble rensket ut. El.anlegget fornyet. Nytt gulvbelegg. Veggene malt. Da alt var kommet på plass igjen, ble til og med Axels gamle stol  skiftet ut. (Den med ull labber på armlenene!)

Vi er nå kommet til midt i februar.
Tregjerdet ved krysset Fløisvingene / Hestebergveien ble oppført, etter at svingen på dette sted tidligere var blitt utvidet, og således manglet gjerde.

Den 7/3 var 4 mann i sving med en del steinbæring til den kommende Axelstegen ved Storevannet på Sandviksfjellet.

På denne tid ble også en del punkter i Fløisvingene, hvor rørgjerdene var brutt i stykker, reparert. Dette er et utbedringsarbeid som trengs på en rekke steder rundt omkring, og vi prøver å ta dette når vi har annet arbeid i nærheten.

Den 21. mars var tiden inne til å ta en renserunde på de ca 40 fuglekassene som vi året før hadde satt opp i trær på Fløyen. De gamle redene må ut for at nye leieboere skal være villige til å flytte inn!  Vi registrerte at der hadde vært fugl i 32 av de 40 kassene som var utplassert. Dette ble selvsagt rapportert til kassegiver Christian.

De etterfølgende dugnader ble i det fine været benyttet til å tjære taket på Bjørnebu ved Revurtjern. Samtidig ble alle benkene i området innsatt med det rette stoff, likeledes stativene for livredningsbøyer og tretrappene.
Reven fikk selvsagt spesialbehandling, og ekstra mange strøk med ”stoff”, samt klapp og klem av den betrodde  utførende dugnadsmann.
I området ble det også gjort en del skogsrydding, og båret frem flis til deler av stien mot Halvdan Griegsvei.

Så er vi kommet til april, og da er det tid for utsendelse av Skogselskapets Årsmelding. 2100 årsmeldinger skal i konvolutter, 1200 av dem sammen med navnet giro som skal stemme overens med den navnete konvolutt. Så her gjelder det å ha tungen bent i munnen. For et par år siden brukte vi tre dager på denne operasjonen, som nå går unna på en dags arbeid. Men så er dette tydeligvis et populært og annerledes innslag i vårt dugnadsarbeid, for det er blitt trangt rundt bordet på Løen de siste par år!

Tippetue ble vårt arbeidssted i mange økter fremover denne våren. Fra vi startet den 18. april til vi den 7. juni kunne si oss ferdig med rydding langs veien helt til topps.
Meningen i Tippetue var egentlig kun å åpne for utsikten nordover mot Sandviken, og vestover mot Torget, fra punktet på toppen av den bratte kneik der veien oppover svinger 90 grader til høyre og utsikten nordover åpenbarer seg. Eller skulle komme til å åpenbare seg. Det ble et stort arbeid, større enn hva vi hadde antatt. For her var det ikke kun snakk om å felle en del trær langs veien. Det viste seg snart at for å få utsikt så måtte vi ganske langt nedover i terrenget, og der felle trær av en størrelse vi sjelden befatter oss med. Fordelen var dog at vi i det ulendte terrenget ikke trengte drive noen form for finrydding. Utsikt ble det imidlertid, noe forbipasserende til stadighet bemerket.
Når det jobbes langs veier benytter vi som regel anledningen til å male rørgjerdene samtidig. Dette ble også utført i Tippetue, på de dager da været tillot malerkostene å bli nyttet.
Parallelt med dette arbeid, var en mindre gjeng i gang med å studere hvorledes den bratte tretrappen ovenfor det tidligere ungdomsherberget kunne utbedres.
Den gamle (tidligere) Skogmester var utnevnt til sjefsingeniør for dette prosjekt,
og han fikk disponere noen dyktige og kraftige dugnadsarbeidere til jobben. Trappene fremstår nå i en helt annen forfatning. En flott gruset vei fører opp til trappen. Denne før så dårlige ”sti”, var som vi vet et hinder for mange, for i det hele tatt å vurdere og benytte denne mulige vei med de etterfølgende trapper.
Tretrappens nedre halvdel har fått en annen og bedre helling, et lite rapo, og du starter på øvre halvdel. På toppen er der laget en klopp med rekkverk videre inn på fast grunn. Dersom noen skulle finne ut at rekkverket er noe lavt, så er det med hensikt laget slik, til glede for de mange barnehager som benytter trappen flittig. Og selvsagt så stråler Turlagets pensjonstturgruppe av begeistring for den utbedrete trapp med tilkomst sti.

Medio april nevnte Jørgen skogmester, at der på Fløisletten lå en dunge med flis som han gjerne skulle ha spredd ut på stiene, samt under de mange lekeapparatene. Etter inspeksjon av flisdungen, var vår konklusjon at dette ikke var å betrakte som en flisdunge. Det var et flisberg !!
Men Dugnadsgjengen lot seg ikke skremme av flisberget! Vi fikk med oss det som var av trillebårer og bøtter, og satte i gang med å transportere flis. Etter tre fire dugnadsøkter var vi enige om at det begynte å minke, for da  kunne de som jobbet på den ene siden av dungen, skimte dem på den andre siden. Tilslutt var flisberget borte, og flisen var plassert der den var ment å være.
Jobben går vi ut ifra har skapt glede, og bedre stier å ferdes på i området rundt Fløisletten, for gammel og ung.

Mens Dugnadsgjengen holdt på med denne jobb, var et par av Skogselskapets ansatte i sving med stor trefelling nær bebyggelsen øverst på Breistølen. Under dette arbeid løsnet en stor stein, rullet ned og knuste deler av en terrasse. Her satte Dugnadsgjengen inn et par mann med materialer, spiker, sag og hammer. Derved var den saken løst.

Den 30. mai inviterte Christian oss til et besøk på Smøråsfjellet. Eller til en inspeksjon som han kalte det. Vi stilte med 17 mann, og fikk en flott orientering omkring stier skog og vann. Om alt det arbeid som var nedlagt, og om de videre planer. Christian var opptatt av synspunkter og ideer til forbedringer.
Vi fikk også anledning til å treffe en del av Smøråsgjengen, som var i arbeid på forskjellige steder, og vi hadde lunch sammen med dem, der dugnadskarene virkelig tok for seg av de herligste ”Smøråsboller”.  Mye flott arbeid var utført, og en ting er sikkert, nemlig, at de har adskillig vanskeligere og tyngre transportforhold enn det vi har i vårt område. Og sannelig vet vi at det er mye som skal transporteres av redskaper og annet til en dugnad.

Starten av juni måned.
På ”Plattingen” ved Revurtjern laget vi ifjor et bord som ble satt opp der. Dette bord ble nå erstattet med et av Selskapets standard  ”bord og benk”, og selvsagt ble det en bedre løsning. Bordet ble båret frem i flere deler, og montert på stedet.
På denne tid ble også rørgjerdene i Fløisvingene reparert på 5-6 steder. Dugnadsgjengens rørleggerservice har riktig fått dreis på dette arbeid, og er nå etterspurt over hele Fløyen!
Juni var også tiden for å lage ny dør i løebygningen, inn til ”måttingen”. Jørgens plan er å få dette lokalet i en slik stand at det kan benyttes til noe fornuftig. I forbindelse med dette arbeid ble der støpt en høy dørstokk for å hindre vanninntrengning. Ny dør og dørstolper ble forarbeidet og montert, hengslene fikset, samt panelet over døren skiftet.
Senere ble der lagt inn nytt el. anlegg med 2 lamper, stikkontakter og opplegg for en tredje lampe.

Et arbeid som Axel lenge har hatt ideen til, ble også startet. Hvem har ikke fått seg en kul i hodet etter en hyggelig fest på Løen ? 
Prosjekt ”ny løeinngang” startet. Problemet har vært, som alle besøkende til Løen vet om, at inngangspartiet har vært for lavt for de fleste, slik at en bøyning måtte til for å komme helskinnet både inn og ut. Ny dør hadde stått ferdig i noen år, og denne skulle i utgangspunktet brukes. Nå måtte imidlertid platået foran inngangen senkes en del, og derved ble døren for kort, slik at den måtte skjøtes.
Grunnen innover i bislaget ble senket tilsvarende. Som nytt gulv inne i bislaget ble lagt en stor steinhelle, funnet på Fløyen. For å komme inn i Løen fra bislaget, ble det laget en trapp med to trinn. Alt dette og mer til, har nå gitt oss en ny og ”stjernefri” inn og utgang fra Løen, ved enhver anledning, både for høy og for lav. Spesielt for de første!
Dugnadsgjengens snekkeravdeling å takke.

På tunet mellom Løen og toalettbygget ble betongringene som danner brønn, kledd med brostein.

Den 29. august var det igjen tid for et sosialt arrangement.
Med Sverre som sjåfør i leiet sporveisturbuss, drog 24 mann av sted via Jondal, til Herand, med omvisning på stedets ”oppgangsag”. Deretter videre til Hardanger Gjestegard til lunch og omvisning på den tidligere vin-produserende gård. På hjemveien ble det middag på Sandven Hotel, Nordheimsund.

Mens alt det her beskrevne ble utført, var Gunnar Opheim i sving med sitt  spesialoppdrag for Skogmesteren.  Han utførte skogsrydding blant annet i området ved Nedrediket i Skredderdalen. I kjent, fri stil, gjorde han der et stort arbeid alene, men stakk innom Dugnadsgjengen ved et par anledninger, for ikke å bli glemt, som han uttrykte det.

4. juni var siste dugnad før vår fellesferie startet, og den 8. juni var vi samlet på ”Kåken” til Børre for å markere sesong avslutningen. 25 mann stilte i et nydelig vær og selvsagt flotte forhold for våre aktiviteter.  Flere hadde tatt mål av seg til å fravriste Erik pilkastrekorden på 39 poeng. Det skulle imidlertid vise seg vanskelig å klare. Tilslutt kunne vi kåre Dugnadsmesteren 2007. Robin tok ifølge ham selv ”er lett seier” med sine med beskjedne 32 p. Fjorårets mester kastet til bronse, med enda mer beskjedne 30 poeng.

Høstsesongen startet den 15. august, og vår hovedoppgave ble å rydde videre langs veien i Søndre Kamvei. Året før hadde vi ryddet frem til BT Bu. Nå startet vi arbeidet videre nedover mot Knatten. Her var det mye som måtte vekk for at veien igjen skulle bli en trivelig spaservei med utsikt mot byen nedenfor. Rundt plassen der den tidligere kafeen sto, ble der også ryddet. Etter hyggelig samtale med grunneieren i området, felte vi på hans oppfordring en del store trær som stengte for utsikten innover mot Våkendalen. Ryddingen ble avsluttet ca 100m før øverste hus på Knatten, og vi var da kommet til 19. september.

I august startet Wilfred og Harald arbeidet med å lage en mur i en bue fra toalettbygget, og opp i bakken et stykke. I muren laget de også en grill. Denne
mur vil gjøre plassen mellom Løen og toalettbygget triveligere og ”lunere”, samtidig som den vil holde de ovenforliggende jordmasser på plass.
Senere har de startet arbeidet med å sette opp en murkant langs veggen mot Løen, slik at ikke veien presses inn mot Løens mur. Alt i alt et stort og fint murarbeid som det ser ut som de anleggsvante brødrene har kost seg med.

I september ble det utført en del hogst og ryddearbeid langs  Blåmansveien mellom Skomakerdikveien og Halvdan Griegsvei.  På en overgrodd kolle ved veikrysset Blåmansveien/Skomakerdikveien, ble det ryddet slik at man her med fordel vil kunne utplassere et bord med benker. (standardbord)

På Sagen ble det i denne periode også gjort en del arbeider. Blant annet ble Løens østvegg, vasket og skrapet, en del kledningsbord ble utskiftet, for siden å bli malt. Det lille vindu oppe i mønet fikk nye lister.

I oktober foretok vi grøfterens i Fløisvingene samtidig som en del av rørgjerdene ble malt.
”Elve-Peren” er som vi vet spesielt opptatt av elver og bekker, samt grøfter med mye vann i. Han har til stadighet hatt sine ”private” patruljeturer på Fløyens høyereliggende steder med sin stakestang og grafse. På egenhånd har han på disse turer gjort et flott arbeid og hindret mang en oversvømmelse.

Så måtte vi trø til igjen med vedlikeholds og utbedringsarbeid på stien mellom BT Bu og Skomakerdiket. Etter at vi ifjor hadde forbedret denne trase med en del klopper, var stien nå blitt så populær at den trengte en opprusting.
Først forlenget vi den øverste klopp, og bygget et par til på stiens midtparti.
Deretter fortsatte vi i nedre ende med å lage to nye klopper, samt å gruse 20 – 30 meter  av stien.
På oppfordring fra turlagspensjonistene bygget vi også en solid bro, over elven som renner fra Skomakerdiket, der stien opp mot Fjellhytten begynner.

Grøftearbeidet i Fløisvingene fortsatte innover Hestebergveien og nedover
Tippetue. Alle rørgjerdene i Hestebergveien ble malt, samt en del av gjerdene nedover Tippetue.
En del veiter under veiene var ekstra strie å få åpnet. Der måtte tas i bruk spesialkonstruerte stakestenger laget ved hjelp av god fantasi. I krysset Hestebergveien / Tippetue måtte vi skifte ut en del lengder drensrør som vi fant ut var av en for liten dimensjon til å kunne ta imot store vannmengder. For å få det nye røret ned i den smale grøft må vi ha hjelp av gravemaskin for å flytte veiens store kantsten. Når dette er gjort, vil vi kunne legge røret på plass, og trygt se frem til det regn som her måtte komme.

Et stort regnskyld over Bergen i slutten av oktober gjorde stor skade, blant annet på veien fra Sagen og nedover mot Fjellveien. Vi fikk tilkjørt veigrus og i løpet av en dags arbeid fikk vi grusen på plass med trillebårer spader og river.

Det videre arbeid frem til vi avsluttet dugnadsarbeidet før vår årsfest, gikk stort sett med til grøfterens forskjellige steder på fjellsiden, og gjerne der hvor noen mellom dugnadene hadde observert at det kunne trenges en innsats. Ellers mener vi at det er lenge siden fjellsiden en høst har fremstått med så godt rensete grøfter som i dette år.
En del økter ble også benyttet til å rense marken nedenfor Øvre Bleken Gård,
for busker og trær av forskjellig størrelse.

Som tidligere nevnt har Gunnar Opheim arbeidet med sine spesielle  oppgaver på Fløyen / Skredderdalen også dette år. På samme måte har Sverre Jørgensen arbeidet i sitt område som er fjellene i Bergen vest. Her har han drevet primært med utbedringsarbeider på de mange, og til dels svært bløte stier. Flere steder har han laget klopper med stimateriale fra Sagen. Alt har han stått for på egen hånd, også transport av materialer og utstyr.
Både Gunnar med skogen, og Sverre med sitt stiarbeid, har utført et arbeid det står respekt av, og som vil bli til glede for turgjengere i området. I tillegg til dette har Hanne Liland også i år nedlagt en rekke dugnadstimer, ved å ta seg av ajourføring og vedlikehold av selskapets medlemsregister.

Dette er første hele år vi har arbeidet med Jørgen som skogmester. Det har vært en fornøyelse å oppleve samarbeidet. Det har også vært hyggelig å få utføre mange av de forbedringer på bygningene på Sagen, som Axel var opptatt av å få gjennomført.
Kjekt har det også vært at Axel i en periode nå har kunnet delta sammen med oss ute i skogen med diverse oppgaver der.

Vi har 3 hovedsponsorer i Dugnadsgjengen.
Rieberfondene ved, Christian Rieber, som har vært oss til uvurderlig stor hjelp på mange områder, i år som ved tidligere år. Først og fremst må vi takke ham for arbeidsklærne han har gitt oss. Eller kanskje arbeidsuniformer er et mer passende ord, så flotte som vi er blitt ” i tøyet”.
Vi takker ham også for inspirende kontakt og glødende interesse for dugnadsaken generelt, og for vårt dugnadsarbeid spesielt.

Så har vi Fløibanen ved sin sjef Trond Amland.
Kommer vi med et aldri så lite hint om at vi kunne trenge noe mer utstyr av et eller annet slag, så slipper vi å si noe mer før han umiddelbart ber oss kjøpe det vi trenger. Det syntes vi alle i gjengen er ganske flott, og det har jo også ført til at vi har topp profesjonelt utstyr på alle nødvendige felt. Som en av karene sa da han for første gang stakk hodet inn i vårt dugnadsrom hvor redskapene henger på sine plasser langs veggene : ”Dette er jo nett som å komme inn i en middels stor jernvareforretning”.
Takk til Fløibanen - også fordi vi har det så enkelt med våre Fløibanekort.

Vår tredje sponsor finner vi i våre egne rekker.
Hankaen !  Vi kjenner alle ”Hankabilen” som trofast følger oss på alle dugnader.
Tenk at Hankaen gikk til anskaffelse av denne bilen nesten bare for Dugnadsgjengens skyld! Imponerende Hanka. Vi setter stor pris på både deg og ”Hankabilen” din !

Takk også til dem som har gitt Dugnadsgjengen verktøy som de selv ikke lenger hadde bruk for.
Og takk til alle våre bedre halvdeler som har latt oss få lov til å være med på dugnadsarbeidet.
Jørgen får selvsagt sin takk for sin hyggelige og omgjengelige væremåte i sitt samarbeid med Dugnadsgjengen. Vi setter også pris på at han rett som det er dukker opp og ”inspiserer ” oss i vårt arbeid.

Alle har ikke anledning til å delta på våre dugnader like ofte. Det fine med Dugnadsgjengen er at her er enhver velkommen som vil gjøre en innsats.
Alt vi gjør er meningsfylt arbeid- mye eller lite, tungt eller lett- det er ikke avgjørende. Det avgjørende er at vi er med og bidrar. Og alle får vi vår belønning når vi roses for det vi gjør.

Så takker vi alle hverandre for denne sesong. Vi takker for godt kameratskap og mange gode og hyggelige stunder rundt omkring på Fløyen. I all slags vær.
Vi takker for alle hyggelige spisepauser med prat og med latter. Vi takker for mye moro med konkurranser og store mesterskap.

Med håp om at vi alle får beholde en god helse, ser vi frem til de kommende Dugnadsøkter.


November 2007.

      Børre


Her er navnene på dem som har deltatt på dugnader i år:

Per Aglen  -  Eilif Almås  -  Knut Akselsen  -  Odd Elvebakk  -  Hans-Jacob ”Hanka” Engeberg  -  Trygve Farestvedt  -  Joar Fossland  -  Stig Hofstad  
Axel Ingvaldsen  -  Erik Ingvaldsen  -  Terje Johannessen  -  Bjørn Kahrs  - Svein Karstensen  -  Børre Liland  -  Robin Livsey  -  Hans Lund 
Hans Johan Meyer  -  Hans Nilsen  -  Gunnar Opheim  -  Leif Osa  -  Carl Gustav Skønberg  -  Bjørn Strømme  -  Karl Svendsen  -  Tore Tollefsen 
Leiv Totland  -  Oluf Vetås    Per Vik  -  Arvid Rolland  -  Wollert Jordan  -  Richard Jentoft  -  Harald Brundtland  -  Wilfred Brundtland  -  Geir Brudvik 
Walther Strand  -  Erik Meland  
  I alt 35 personer.


Litt statistikk:

                 2003               2004                 2005                 2006                2007

Ant. økter       19                    27                   36                     75                  83

Ant. pers.       25                    30                   32                     32                  35

Arb. Timer     476                 835               1.575                 2.436              3.005

 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt