bergens skog- og træplantningsselskap

Litt av arbeidet i 2006

Rydding for utsikten under Fløipilen.

En velfortjent lunsjpause
Arbeid ved løen. Øvre Bleken

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt