bergens skog- og træplantningsselskap
Nytt år - nye oppgaver

Til tross for til dels vanskelige forhold  med spesielt mye is, er selskapet i full gang med arbeidet i Naturparken i det nye året.

 I Gunnildsbrekka som går fra Munkebottsveien mot Skytterveien, har vi startet på rydding av  skog og kratt. I 2010 arbeidet vi fra Skytterveien,  i år driver vi fra andre siden mot Sandviken. 

 Den nybygde Brushytten er mye besøkt. Men plassen på utsiden av hytten er til dels skyggefull. Gamle bilder fra den første  Brushytten som ble bygget i 1931, viser noen nyplantede småtrær i området. Dagens skogbilde viser derfor hvor utrolig raskt skogen vokser.

For å få fram mer lys og sol omkring Brushytten, blir derfor et skogholt langs Blåmannsveien hogget og kjørt bort. Det er hovedsakelig gran og kvitgran i området. Kvaliteten på skogen er ikke den beste. Noen av trærne blir kjørt til eget sagbruk, men hovedparten blir solgt gjennom Vestskog BA og havner på et sagbruk i Tyskland.

 Senere i vinter tar vi sikte på å drive skogrydding langs Gjeilen i Våkendalen. Men dette avhenger av stabile driftsforhold, da det er en del bløte partier som skogen må transporteres over.    

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt