bergens skog- og træplantningsselskap
Oppdatering av vårt medlemsregister

Hvert år får vi om lag 300 årsmeldinger i retur pga. feil/mangelfull adresse.
Dette ønsker vi å gjøre noe med og ber om at alle som har endret adresse siden 01.04.2010 fyller ut dette skjemaet og sender det i retur. Det kan gjøres her. Eller send en e-post med nye adresseopplysninger til medlem@byfjellskogene.no

Vi trenger opplysningene i god tid før utsending av årsmeldingen som blir  01.04.2011.

Alle som sender inn adresseendring innen denne datoen, blir med i trekningen av et 1.klasses juletre, som naturligvis vil bli levert når tiden nærmer seg for pynting.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt