bergens skog- og træplantningsselskap
Vinteren er i anmarsj.

 

Vi har hatt en lang periode med streng kulde- og relativt lite nedbør. Dette har gitt glimrende forhold for  skogsdrift på Fløien. Vi har derfor tatt til med hogst og rydding av gran/furuskog i området mellom   Åsebu og Hans Mo\s  vei.
Med frost i bakken har vi kunne transportere virke langs lysløypen fram til Blåmannsveien v/ Brushytten
Det er ikke ofte det er slike forhold.
Så lenge det ikke blir for meget snø i lysløypen- vil vi holde fram med driften til over nyttår.

Med god innsats fra vår utrettelige dugnadsgjeng- er nå unnarennet  på  den tideligere Granbakken , og etter det de som har god hukommelse  kan fortelle - byens første slalåmbakke som lå parallelt med Granbakken-  ryddet for skog.
Her blir det en flott akebakke/skileik –område når snøen kommer. I løpet av høsten sluttførte Skogselskapet ”gjenreising” av smien som står bak Fløirestauranten. Arbeidet er gjort på vegne av restauranten. I hele mellomkrigstiden ble det kanalisert betydelige arbeidsledighetsmidler  gjennom Bergens Skog- og Træplantningsselskap –som ga rom for veibygging i Fløyenområdet. I den forbindelse ble det oppført en kombinert smie og redskapsbu –som på folkemunne ble kalt ”Smien”.

Store deler av arbeidet med nybygget på Øvre Bleken gård er nå ferdig. Bygget skal oppvarmes med egen vedkjel - og arbeidet med  fyrhuset vil ta til like over nyåret.

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt