bergens skog- og træplantningsselskap
Vinteren er på hell

Det har vært en lang vinter, og den store vårstemningen med gode varmegrader og fuglekvitter lar vente på seg.
Snøen ligger enda på Fløien-området. De fleste veier og stier er dekket av et tjukt islag, og det er mest farbart i høyreist granskog der det et er fritt for is og snø. Vi må derfor skubbe på våre  aktiviteter på Fløien-området til forholdene blir mer vårlige. Derfor har vi startet på veiarbeid i Hestebergveien- der grøfter blir rensket for å gi bedre drenering. Neste prosjekt er grøfterensk i Tippetue. I disse arbeidene ser vi nytten av godt utstyr som gravemaskin med smalskuff og piggredskap.
Langs Fløibanen  et stykke ovenfor Skansemyren stasjon, blir nå et lite granholt med godt voksne sitka-graner på 3-4 kubikkmetre fjernet. Dimensjonene er så grove at det ikke kan leveres verken til Granvin Bruk eller papirindustrien. Men en lokal kjøper, Solberg sag på Osterøy, ser seg nytte i slike grove dimensjoner.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt