bergens skog- og træplantningsselskap

Øverste kamera viser
utsikt fra Ulriken mot 
Byfjorden.

Trykk i firkanten til
høyre og du kommer
til BT's webkamera på Ulriken. 

 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt