bergens skog- og træplantningsselskap

Kamera viser
utsikten fra
Fløyfjellstasjonen
mot Vågen, Nordnes
og Byfjorden.

Trykk i firkanten til høyre 
og du blir tatt
over til BT's webkamera.


 

  Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt